Fysioterapi

På klinikken tilbydes bl.a. genoptræning efter skader, overlastninger og operationer i bevægeapparatet. Det er primært med fokus på manuel behandling, instruktion og vejledning i hjemmetræningsøvelser, samt vejledning i hensigtsmæssig brug af dig selv i de daglige gøremål og aktiviteter set i forhold til problematikken.  

Der kan også vejledes i øvelsesterapi du kan træne på egen hånd i dit træningscenter. 

Klinikken tilbyder ikke træningsfaciliteter. I stedet henvises til byens andre fysioterapi klinikker og øvrige træningscentre.

Fysioterapi-behandlingen tager udgangspunkt i den traditionelt biomekaniske/medicinske tilgang men med en holistisk tilgang. Dette for at komme hele vejen rundt og afhjælpe dig med dine problematikker på bedste vis og om muligt forebygge. 

Ved første konsultation foretages der en undersøgelse, som ligger til grund for det videre behandlingsforløb.

 

Tilskud:

Jeg er autoriseret fysioterapeut, men vær opmærksom på at klinikken ikke har overenskomst med sygesikringen. Det vil sige, at du ikke får tilskud, såfremt du har en henvisning fra din læge.

 

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen ”danmark” er det muligt at få tilskud til dine behandlinger, lige meget om du har en henvisning med fra egen læge. Der gives 133 kr. i tilskud til første konsultation. Ved efterfølgende normalbehandlinger gives der 88 kr. i tilskud. 

 

Sundhedsforsikringer betaler som regel dine fysioterapeutiske behandlinger. Men du skal være opmærksom på, at nogle forsikringsselskaber kun vil betale for fysioterapi med sygesikringstilskud (klinikker med overenskomst) – i de tilfælde betaler din sundhedsforsikring den normale egenbetaling på 268,74 for en førstegangsbehandling og 170,87 kr. for efterfølgende behandlinger. Du skal da selv betale det resterende beløb op til 325 kr. for første konsultation, og det resterende beløb op til 225 kr. for efterfølgende behandlinger.